<div style='background-color: none transparent;'></div>
Home » » ေၾကကြဲ ၀မ္းနည္းဖြယ္..သတင္းတစ္ပုဒ္ပါ....။(သတင္း/ဓာတ္ပုံ)

ေၾကကြဲ ၀မ္းနည္းဖြယ္..သတင္းတစ္ပုဒ္ပါ....။(သတင္း/ဓာတ္ပုံ)


ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အမ်ားျပည္သူလိုက္နာႏိုင္ရန္ေစ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားအနက္
“လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ဒို႔ရန္သူ” ၊ “ျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္႐ိုး” ၊ “သင့္ေသြးျဖင့္ အသက္ကယ္ပါ” ၊ “က်န္းမာျခင္းသည္
လာဘ္တစ္ပါး” ၊ “သင့္ေၾကာင့္ မီးမေလာင္ပါေစႏွင့္” ၊ “မီးသတိျပဳ” စသည့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားစြာ႐ိွေပသည္။
၇.၈.၂ဝ၁၂ (အဂၤါ)ေန႔တြင္ “ေရ သတိျပဳ” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခု ထပ္မံထုတ္ျပန္ရမည့္ အေန အထားတရပ္ သို႔
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီဟု ေခၚဆိုရေတာ့မည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးရာသီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မိုးသည္းထန္စြာ
႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ အရပ္ ေဒသအခ်ိဳ႕၌ ေရႀကီးျခင္း၊ ေရလွ်ံျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလွ်က္႐ိွသည္။ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ား၊
အိုး/အိမ္ ပစ္ ရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ စားေရးေသာက္ေရးခက္ခဲသူမ်ား မ်ားစြာျဖစ္ေပၚလွ်က္႐ိွသည္။
ထိုသူမ်ားထဲတြင္ အိုးအိမ္႐ိွပါလွ်က္ႏွင့္ ေနရာအတည္ တက်႐ိွပါလွ်က္ႏွင့္ ဘဝကို႐ုန္းကန္ရပ္တည္ ေနထိုင္လွ်က္႐ိွ
ေသာ မိသားစုမ်ားလည္း႐ိွသည္။ ထိုသူမ်ားထဲတြင္ အမွတ္ ၄ဝ၊ သခင္ျမလမ္း၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္႐ိွ ေစ်းညေစာင့္
ျဖစ္သူ ဦးဝင္းေဆြ၊ ဇနီးျဖစ္သူ သေျပပန္းေရာင္းခ်သူ မဥမၼာသန္းႏွင့္ (၈) တန္းေက်ာင္းသား ေမာင္ခန္႔ဝင္း ေအာင္
တို႔သည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
 ၇.၈.၂ဝ၁၂ နံနက္ (၆းဝဝ) နာရီခန္႔တြင္ သားျဖစ္သူ ေမာင္ခန္႔ဝင္းေအာင္သည္ ေက်ာင္းသြားရန္ အတြက္ ေနအိမ္၏
အေ႐ွ႕ဘက္အနီးတြင္႐ိွေသာ ေရဖံုးလႊမ္းေနေသာ အမွတ္ ၄ဝ၊ ေစ်းစည္ပင္႐ံုး အေဆာက္အဦးေဘးသို႔ ဒူးဆစ္ခန္႔ျမဳပ္
ေနေသာေရကို ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားစဥ္ . . . .




မိခင္ျဖစ္သူ မဥမၼာသန္းသည္လည္း ေနအိမ္တြင္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေစ်းအတြင္းသို႔ သေျပပန္းေရာင္းရန္ သေျပ
ခက္မ်ားအား စုစည္းသန္႔စင္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္ သားျဖစ္သူ ေမာင္ခန္႔ဝင္းေအာင္၏ ေအာ္သံကိုၾကား႐ိွကာ သားေက်ာင္း
သြားရာလမ္းသို႔ တ႐ိွန္ထိုးသြားေရာက္ကာ ၾကည့္႐ႈလိုက္စဥ္ ေမာင္ခန္႔ ဝင္းေအာင္ အသက္ (၁၃) ႏွစ္ ေရနစ္ေနသည္
ဟုထင္၍ သား၏အသက္အား ကယ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရထဲသို႔အဆင္း မဥမၼာသန္း အသက္ (၃၈) ႏွစ္သည္လည္း
သားအနီးသို႔အေရာက္ ေအာ္ဟစ္၍ ေရထဲသို႔ လဲက်သြားျပန္ေတာ့သည္။



ထိုစဥ္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးဝင္းေဆြသည္လည္း ေစ်းညေစာင့္ တာဝန္ၿပီးစီး၍ ေနအိမ္တြင္ ျပန္လည္ အနားယူေနခိုက္ ဇနီး
ႏွင့္သားတို႔၏ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ ေအာ္ဟစ္လိုက္ေသာ အသံမ်ားကို ၾကားသိေသာအခါ သားေဇာ၊ မယားေဇာတို႔ျဖင့္
ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ သားျဖစ္သူတို႔ေအာ္ဟစ္ ေနေသာ ေရအိုင္ထဲသို႔ တ႐ိွန္ထိုး ေျပးဆင္းေတာ့မည့္အခိုက္တြင္ ေစ်းအတြင္း၌
စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ထမင္းေၾကာ္ေရာင္းေနေသာ ေစ်းသည္တစ္ဦးမွ “မဆင္းနဲ႔ … မဆင္းနဲ႔ … ဓါတ္လိုက္ေနတာ”
ဟု အတင္းအၾကပ္ေအာ္ဟစ္ တားျမစ္မႈေၾကာင့္ ဇနီးျဖစ္သူ မဥမၼာသန္းႏွင့္ သားျဖစ္သူ ေမာင္ခန္႔ဝင္းေအာင္တို႔ သည္
မိမိမ်က္စိေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ ၿငိမ္သက္သြားသည္အထိ ရင္နင့္စြာျဖင့္ ခံစားၾကည့္႐ႈ ေနရေတာ့သည္။



ပတ္ဝန္းက်င္မွလည္း မည္သို႔မွ အသက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို မကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ေတာ့ေခ်။ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္႐ံုးမွ လာေရာက္၍ စစ္
ေဆးၾကည့္႐ႈသည့္အခါ စည္ပင္႐ံုးေဘးတြင္႐ိွ ဓါတ္မီးတိုင္အား လဲမက်သြားေစရန္ ထိန္းထားေသာ ဆိုင္းႀကိဳးမွတဆင့္
လွ်ပ္စစ္မ်ားဝင္ေရာက္၍ ေရထဲသို႔ လွ်ပ္စစ္မ်ားစီးဆင္းေနမႈကို ေတြ႔ျမင္ ရေတာ့သည္။



ဘဝတစ္ပါးသို႔ ေျပာင္းသြားေသာ မဥမၼာသန္းႏွင့္ ေမာင္ခန္႔ဝင္းေအာင္တို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္း အား ေျမာက္ဥကၠလာေဆး႐ံု
သို႔ ပို႔ေဆာင္မႈျပဳလုပ္ရန္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)သို႔ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့သည္။



ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အသင္းသူ/သားမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားတို႔သည္ ကြယ္လြန္သြားေသာ
႐ုပ္အေလာင္းမ်ား သယ္ေဆာင္ရန္အတြက္ နိဗၺာန္ယာဥ္ (၂) စီး ျဖင့္ သြားေရာက္ကူညီေဖးမ၍ ေျမာက္ဥကၠလာေဆး႐ံု
သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္အားျပန္လည္၍ သံုးသပ္ၾကည့္ပါက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ အိုးအိမ္အသက္ ဆံုး
႐ံႈးမႈ မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသလို ယခုကဲ့သို႔ မထင္မွတ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္း အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန ေၾကာင္း
သင္ခန္းစာရခဲ့သည္။



ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္ဆိုးမ်ား အခ်ိန္မတန္ဘဲႏွင့္ ဘဝတစ္ပါးသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ရမႈ မ်ား မျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ ျပည္သူ/သား
မ်ားအားလံုးတြင္ တာဝန္႐ိွေပသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေရေျမာင္း၊ ေရကန္၊ ေရအိုင္ေလးမ်ားပါမက်န္ မိမိတို႔၏
ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ားအား သြားေရာက္ေဆာ့ ကစားျခင္း၊ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို သတိေပး တားျမစ္မႈ
မ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။ ထိုသို႔ တားျမစ္မႈသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္း၊ ဟန္႔တားျခင္း၊ ကေလး
သူငယ္တို႔၏ အခြင့္အေရး အား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မဟုတ္ေခ်။



ကေလးသူငယ္မ်ားအား အသိေပး နားလည္ေစရန္အတြက္ သင္ခန္းစာ ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ တတ္သိ
နားလည္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္သေႏၶတြင္ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္၊ သြားသင့္သြားထိုက္၊ စားသင့္စားထိုက္
ေသာ အမွန္တရားမ်ားကို သိ႐ိွလာကာ လူ႔ဘဝ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာဘဝကို မိသားစုႏွင့္
အတူ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ ေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။



ကမၻာေျမျပင္တစ္ခုလံုးတြင္ အခ်ိန္မတန္ဘဲႏွင့္ မေၾကြသင့္ဘဲ ေၾကြလြင့္သြား႐ွာၾကရေသာ ရင္နင့္ ဖြယ္ရာ အျဖစ္ဆိုးမ်ားမွ
ကင္းေဝးပေပ်ာက္ၾကပါေစဟု ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သလိုက္ရပါေတာ့သည္။



https://www.facebook.com/media/set/?set=a.453906244630618.106425.11...
Share this article :

1 comments:

စံပယ္ခ်ိဳ said...

အျဖစ္ဆုိလုိက္တာရွင္ ဖတ္ရတာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္

Post a Comment

 
Copyright © 2011. ေအာင္သက္ခုိင္ . All Rights Reserved
| Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map