<div style='background-color: none transparent;'></div>
Home » » ေအာက္တိုဘာလ အတြက္ (၇)ရက္ သားသမီး ေဟာစာတမ္း

ေအာက္တိုဘာလ အတြက္ (၇)ရက္ သားသမီး ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြသားသမီး ။ ။ အစုစပ္ လုပ္ငန္းမ်ား အထူး အက်ိဳးေပးမည္ ။ မိတ္ေဆြမ်ား၏  ကူညီမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရွိမည္ ။ ေၾကြးေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ ရရွိျခင္းနွင့္ ထူးထူးျခားျခား ေငြ၀င္မည္ ့ လျဖစ္သည္ ။ ေသာၾကာ သားသမီးနွင့္ ခရီးသြားျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သတိထား ပါ ။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းေသာလ ျဖစ္ပါသည္ ။ ေယာကၤ်ား ေလးျဖစ္ပါက သင္ခ်စ္ေနသူကို ဖြင့္ေျပာလိုက္ပါ။ သင္စိတ္ ခ်မ္းသာမည္။ ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန ့ နံက္တြင္ (အရဟံ) ဂုဏ္ေတာ္ကို ပုတီးတစ္ပတ္ စိပ္ျပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ ။
တနလၤာ သားသမီး ။ ။ ေငြေခ်းျခင္း ေငြေပးျခင္း ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းမ်ား ကား ေက်ာက္ ကုမၼဏီ လုပ္ငန္းမ်ား အထူးအဆင္ေျပမည္ ။ ဗုဒၼဟူးသားနွင့္ တြဲစပ္ လုပ္ကိုင္ပါက ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္ ။ ေငြေၾကးအၾကပ္ အတည္း အနည္းငယ္ ရွိေသာ္လည္း မိတ္ေဆြ၏ ကူညီမႈေၾကာင့္ အဆင္ေျပ သြားလိမ့္မည္ ။စိတ္ခ်မ္းသာေသာ ခရီးသြားရ လိမ့္မည္ ။ ခရီးသြားလွ်င္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲေငြ၀င္မည္ ။ ငယ္ရြယ္သူ မိန္းကေလးမ်ား ၂ ေယာက္တစ္ ျပိဳင္နက္ ခ်စ္ေရးဆို ခံရလိမ့္မည္ ။
ယၾတာ ။ ။ အိမ္က ဘုရားတြင္ ေမြးေန ့နံက္ ေက်ာက္ေက်ာ (၁၅)တံုးလႈ၍ လိုရာဆုေတာင္းပါ။
အဂၤါသားသမီး ။ ။ ယခုလ အတြင္း ေျပာဆိုထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေတ့လြဲလြဲ ေနမည္ ။ ယံုၾကရသူ၏ လုပ္ငန္းမေသျခာမႈေၾကာင့္ ျပသနာမ်ားေျဖရွင္း ရလိမ့္မည္ ေငြၾကး ကုန္က်မႈျဖစ္မည္ ။ ယခုလအတြင္း ခရီးေ၀းသြားလွွ်င္အထူသ တိထားပါ ။ အထင္အျမင္ လြဲမွား၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ စစ္ေဆးေမးျမန္း ျခင္းခံရတတ္သည္ ။ စက္ပစၥည္း၀ယ္လွ်င္ သတိထားပါ စိတ္ညစ္ရလိမ့္ မည္ ။ စကားမ်ားရျခင္း အထင္လြဲခံရျခင္း အစားမွား၍ က်မၼာေရးခ်ိဳ ့ ယြင္းတတ္ပါသည္ ။
ယၾတာ ။ ။ စဥ့္အိုးေလး တစ္လံုးအတြင္း ဆန္လက္တစ္ဆုပ္ ဇီးရြက္ (၈)ရြက္ ဆားတစ္ဇြန္း ထည့္ျပီး မိမိအိမ္၏အေနာက္ဘက္ အရပ္ေရစီးေသာေခ်ာင္းအတြင္းစြန္ ့ေပးပါ။
ဗုဒၼဟူးသားသမီး ။ ။ လုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပေသာ္လည္း ေငြေၾကးေၾကာင့္စိတ္ညစ္ေနရမည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းေသာ္လည္း ေငြေၾကြးက်ျခင္း ေငြက်န္ျခင္းမ်ား နွင့္ၾကံဳေတြ ့ေနရမည္ ။ဆန္ ဆီ ဆား စက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား အထူး သတိထားပါ ။ ေရာင္းမွား ၀ယ္မွားေၾကာင့္ ျပသနာေျဖရွင္းရတတ္သည္ ။ လက္၀ဲဖက္ လက္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရတတ္သည္ ။ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳး သမီးမ်ား ခင္ပြန္းသည္ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါသည္ ။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား ခ်စ္သူနွႈင့္ စကားမ်ားေနရေသာ လျဖစ္ေနမည္ ။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးနံ ဘုရားေထာင့္တြင္ စကၠဴယပ္ေတာင္ ( ၄) ခုလႈ၍လိုရာဆုေတာင္းပါ ။
ၾကာသပေတး သားသမီး။ ။ ၾကန္ ့ၾကာေနေသာ ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းထြက္မည္ ။အေမြ ကိစၥမ်ားသတင္းေကာင္းၾကားရလိမ့္မည္ ။ ေျမပဲ ေျပာင္း ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ဘုရားဖူးလုပ္ငန္းမ်ား ပညာေပး ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထူးအက်ိဳး ေပးမည္ ။ ယခုလအတြင္းထူးထူးျခားျခား ေငြ၀င္လာပါက ၁ ၂ ၄ ၅ ဂဏန္းမ်ားနွင့္ထီကံစမ္းပါ ။ ထီထိုးလွ်င္ အသားေရာင္ အက်ၤ ီ ၀တ္ထားျပီး ဘဂ၀ါ ဂုဏ္ေတာ္ကို ရြတ္ေပးပါ ။ေခ်းထားေသာေငြၾကးမ်ားျပန္၀င္မည္ ။ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက အထက္လူၾကီး၏မ်က္နွာသာေပးျခင္း ရာထူးတိုးတက္ ျခင္းမ်ား ခံစားရတတ္ပါသည္ ။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးကံေကာင္းေသာ လျဖစ္သည္။ ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန ့တြင္ အိမ္ကဘုရားအား ပဲပင္ေပါက္ၾကာ္ျဖင့္ဆြမ္းကပ္ျပၤီး ကေလးမ်ားအား ေျမပဲျပဳတ္ေ၀ငွေပးပါ ။
 ေသာၾကာသားသမီး။ ။ အိုး အိမ္ အေေဆာက္အဦးလုပ္သူမ်ားမေမွ်ာ္လင့္ပဲ အရံႈးေပၚမည္ ။ ထီ ထီး နာရီ ေပ်ာက္တတ္ပါသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား အထက္လူၾကီး၏ ဆူပူ အျပစ္တင္ျခင္း ခံရတတ္သည္ ။ေရႊထည္ပစၥည္း စက္ပစၥည္း အေရာင္း အ၀ယ္မွားသျဖင့္ တရားတေဘာင္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္ ။ ေငြ၀င္သ ေလာက္ျပန္ထြက္ေနမည္ ။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရး ရႈပ္ေထြး ေသာၾကာင့္ လင္ကြာမယားကြာ ျပသနာမ်ားေပၚတတ္သည္ ။ ငယ္ရြယ္သူ မိန္းကေလးမ်ား ခ်စ္သူ၏အတင္းဓမၼခိုးယူေပါင္းသင္းျခင္း ခံရတတ္ သည္ ။ ယခုလအတြင္း ခရီးေ၀းမသြားသင့္ပါ ။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန ့တြင္ သီလရွင္ (၃) ပါးအား သရက္သီး (၂) လံုးစီလႈ၍ လိုရာဆုေတာင္းပါ။
စေနသားသမီး ။ ။ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားမစြန္ ့စားသင့္ပါ အိမ္ ျခံေျမ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အထူး သတိထားလုပ္ကိုင္ရမည္ ။ ဆန္ ဆီ ဆား စက္ပစၥည္းမ်ား အေရာင္းအ ၀ယ္ ထင္သေလာက္မေကာင္းပါ ။ ညီအကိုေမာင္နွမ တစ္ဦးဦးေၾကာင့္ ျပသနာေျဖရွင္းေပးရ တတ္သည္ ။ေသာၾကာ သားသမီးနွင့္ သတိထား ဆက္ဆံပါ ။ သူ ့ေၾကာင့္မိမိ အရွက္တစ္ကြဲ ျဖစ္ရလိမ့္မည္ ။ ေငြေခ်းျခင္း တစ္ဆင့္အာမခံျခင္းမလုပ္ပါနွင့္ ဂတိပ်က္ျပီး သူ ့ျပသနာ ကိုယ့္ျပသနာ အျဖစ္ေျဖရွင္းရတတ္သည္ ။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား စိတ္ေကာက္ေနေသာခ်စ္ သူကိုေခ်ာ့ရင္း အခ်ိန္ကုန္ေနမည္ ။ ယာယီ ခရီးသြားနိုင္ျပီး ခရီးေ၀းသြား ျခင္းကိုေရွာင္ပါ ။ေသြးနွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါ ။ေသြးထြက္ သံယိုျဖစ္တတ္ ပါသည္ ။သတိထားပါ ။
ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ဒန္းညြန္ ့ (၇)ညြန္ ့နွင့္ နာနတ္ယိုလႈ၍ လိုရာဆုေတာင္းပါ ။

yoyarlay
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2011. ေအာင္သက္ခုိင္ . All Rights Reserved
| Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map