<div style='background-color: none transparent;'></div>
Home » » မတူတဲ့လူနဲ႔ အတူေနရင္ မတူတဲ့ဘ၀ကို ရမွာပဲ

မတူတဲ့လူနဲ႔ အတူေနရင္ မတူတဲ့ဘ၀ကို ရမွာပဲ

တကယ္လက္ေတြ႔ဘ၀မွာ ဘယ္သူနဲ႔ သင္ေပါင္းသင္းေနတယ္ဆိုတာက အရမ္းကို အေရးပါပါတယ္။ အဲဒီ ဘယ္သူက သင္ႀကီးျပင္းရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္က သင့္ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်ရႈံးမႈေတြကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါ လိမ့္မယ္။
အလုပ္ႀကိဳးစားသူနဲ႔ေနရင္ သင္မပ်င္းတတ္ေတာ့ဘူး။
အေကာင္းျမင္တတ္သူ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သူနဲ႔ေနရင္ သင္မထိုင္းမႈိင္း၊ အားမငယ္တတ္ေတာ့ဘူး။
အသိပညာရွိသူနဲ႔ေနရင္ သင္အသိပညာတိုးမယ္။
ျမင့္ျမတ္သူနဲ႔ေနရင္ အထြတ္အထိပ္ကို သင္ေရာက္မယ္။
သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ ဆန္းစစ္ခ်က္မွာ "လူဆိုတာ သြယ္၀ိုက္ၿပီးေျပာတဲ့စကားေတြကို နားလည္တဲ့ တစ္မ်ဳိး တည္းေသာ သတၲ၀ါျဖစ္တယ္။ အေကာင္းဘက္ သြယ္၀ိုက္တဲ့စကားေတြက လူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္နဲ႔ စိတ္ အေျခအေနကို အေကာင္းဘက္ သက္ေရာက္ေစတယ္။ ကိုယ္ေရကိုယ္ေသြးေတြကို လႈံေဆာ္ေပးတယ္။ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္ေပးတယ္။ ေရွ႕သို႕တက္လွမ္းေစတယ္၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေစတယ္" အပ်က္ သေဘာေဆာင္သူေတြနဲ႔ ေ၀းႏိုင္သမွ် ေ၀းေ၀းေနပါ။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ သင့္စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြ အခိုးခံ လိမ့္ရမယ္။ သင့္စိတ္ဓာတ္ေတြ ယိုယြင္းကုန္လိမ့္မယ္၊ တိုးတက္ခ်င္စိတ္ေတြ ကုန္ခမ္းလိမ့္မယ္။
အျပဳသေဘာေဆာင္သူေတြက ေနမင္းႀကီးနဲ႔တူတယ္။ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ အလင္းေရာင္ကို ေဆာင္ ေပးတယ္။ အပ်က္သေဘာေဆာင္သူေတြက လမင္းနဲ႔တူတယ္။ လျပည့္၊ လကြယ္ အလင္းေပးတာေတာင္ မတူဘူး။စိတ္သေဘာထားက အရာရာကို ဆံုးျဖတ္ေပးတယ္။ ဘယ္လိုစိတ္သေဘာထားရွိရင္ ဘယ္လို အနာဂတ္ကို ရေစပါတယ္။ အက်င့္စရုိက္က ကံၾကမၼာကို ဆံုးျဖတ္ေပးတယ္။ ဘယ္လို အက်င့္စရိုက္က ဘယ္လိုဘ၀ကို ရေစပါတယ္။တခ်ဳိ႕ကေျပာတယ္။ လူ႔ဘ၀မွာ ကံေကာင္းျခင္း သံုးႀကိမ္ရွိသတဲ့။
ေက်ာင္းေနခ်ိန္မွာ ဆရာေကာင္းနဲ႔ေတြ႔တာ ကံေကာင္းျခင္းပဲ
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ဆရာသမားေကာင္းနဲ႔ေတြ႔တာ ကံေကာင္းျခင္းပဲ
အိမ္ေထာင္ျပဳခ်ိန္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္းနဲ႔ေတြ႔တာလည္း ကံေကာင္းျခင္းပဲ။
တစ္ခါတေလ သူတို႔ရဲ႕ အၿပံဳးတစ္ပြင့္၊ ေႏြးေထြးတဲ့စကားတစ္ခြန္းက သင့္ဘ၀ကို ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ လင္း လက္ေစႏိုင္တယ္။
ဘ၀မွာ ကံမေကာင္းျခင္းဆုိတာက သင့္ေဘးမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္သူ၊ အေကာင္းျမင္သူ ကင္းမဲ့လို႔ျဖစ္ တယ္။ ေ၀းေ၀းလွမ္းျမင္ႏိုင္သူ မရွိလို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ဘ၀က အေမွာင္ထဲမွာ အေရာင္ေပ်ာက္ ေနတာျဖစ္တယ္။စကားတစ္ခြန္းက ဒီလိုဆိုပါတယ္။
"သင္ဘယ္သူလဲ အေရးမႀကီးဘူး။ အေရးႀကီးတာက သင္ဘယ္သူနဲ႔ အတူေနေနသလဲ" ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ၾကက္မ,၀ပ္လို႔ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတဲ့ လင္းယုန္ဟာ သူ႔ကိုယ္သူၾကက္ပါဆိုၿပီး ပ်ံသန္းျခင္းအတတ္ကို လက္လြတ္ခဲ့ တယ္။ အေတာင္ျဖန္႔ၿပီး ေကာင္းကင္ျပာေပၚ သူဘယ္လို ပ်ံသန္းဦးမလဲ?
သိုးၾကားမွာ ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့ ေျမေခြးဟာ ၾကမ္းက်ဳတ္တဲ့စိတ္ေပ်ာက္ၿပီး သုိးကိုခ်စ္မိသြားခဲ့တယ္။
ျမက္ခင္းျပင္မွာ သူဘယ္လို႔ ဒုန္းစိုင္းၿပီး သားေကာင္ရွာေတာ့မလဲ? အမွန္ေတာ့ သင္ဟာထူးကဲသူပါ။ ဒါေပမယ့္ သင့္ေဘးက အဆိုးျမင္သူေၾကာင့္ ေရွ႕သို႔တက္လွမ္းခ်င္တဲ့ သင့္ခြန္အားေတြ ဆုတ္ယုတ္ကုန္ တယ္။ စိတ္ဓာတ္ေတြ ညံ့ဖ်င္းကုန္တယ္။
စာေကာင္းေတြဖတ္တယ္၊ အသိပညာရွိသူဆီ ခ်ည္းကပ္တယ္ဆိုတာ လူ႔ဘ၀ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးကံႏွစ္ခုျဖစ္ တယ္။ လူ႔ဘ၀ဆန္းၾကယ္ပံုကို ဒီအရာႏွစ္ခုနဲ႔ သင္ယူႏိုင္တယ္။ လက္ထဲ ေဆာင္ထားႏိုင္တယ္။ ဘ၀ရဲ႕ လွပျခင္းဆိုတာ တစ္ပါးသူကို ႏွင္းဆီလက္ေဆာင္ေပးတယ္။ ကိုယ့္လက္ထဲမွာလည္း ႏွင္းဆီရနံ႔ေတြ က်န္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ လူ႔ဘ၀ျဖစ္တယ္။
ထက္ျမက္သူနဲ႔ေနခ်င္ရင္ သင္ထက္ျမက္ရလိမ့္မယ္။ထူးကဲသူနဲ႔ေနခ်င္ရင္ သင္ထူးကဲရလိမ့္မယ္။
သူတစ္ပါးရဲ႕ေကာင္းကြက္ကို အလြယ္တကူျမင္ၿပီး ကိုယ့္အတြက္ခြန္အားအျဖင့္၊ သင္ယူစရာအျဖင့္ ေျပာင္း လဲမယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ သင္ဟာ ထက္ျမက္သူျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ဘ၀ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပဳၿပီး ကိုယ့္အခြင့္အေရးအျဖင့္ ေျပာင္းလဲမယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ သင္ဟာ ထူးကဲသူျဖစ္ပါတယ္။သူတစ္ပါးရဲ႕ ေအာင္ျမင္ မႈကို ကိုယ့္ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္း ျပင္းျပမယ္။
သူတစ္ပါးရဲ႕ အေကာင္းဆံုးကို သင္ယူၿပီး အေကာင္းဆံုးကိုယ္ လုပ္မယ္။
သူတစ္ပါးရဲ႕ အသိပညာကို ဆည္းပူးၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ကိုယ္ လုပ္မယ္။ မတူတဲ့လူနဲ႔ အတူေနရင္ မတူတဲ့ ဘ၀ကို ရပါတယ္ ။
xxx............xxx..............xxxx
Posted by Winter Breeze
 
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2011. ေအာင္သက္ခုိင္ . All Rights Reserved
| Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map